Den VII Jorma Panula-kapellmästartävling för den nya generationens kapellmästare 13‒16 november 2018

Vi önskar er varmt välkomna att delta i den VII internationella Jorma Panula-kapellmästartävlingen som ordnas i Vasa. Jorma Panula har utbildat unga kapellmästare redan under närmare fyra årtionden och många av vår tids främsta orkesterledare har fått sin lärdom på hans kurser.  “Karisma och förmåga att kommunicera med orkestern är egenskaper som jag förväntar mig av en vinnare, berättar”Jorma Panula. Målet med tävlingen är förutom att skapa möjligheter för unga kapellmästare i Europa även att erbjuda dem värdefull erfarenhet, främja deras arbete och renommé samt öppna nya kanaler.

 
Uttagning inom maj månad 2018
Jorma Panula-kapellmästartävlingen är en av de mest prestigefyllda kapellmästartävlingarna i Europa. “Mästaren bland maestron” bakom tävlingen är professor Jorma Panula. Uttagningen sker på basen av videoinspelningen inom maj månad 2018. (Se mera http://panulacompetition.com/regler)

Tävlingen har tidigare vunnits av esten Olari Elts, finländaren Eva Ollikainen, litauern Vytautas Lukocius, bulgaren Yordan Kamdzhalov och senaste tävling 2015 fransmannen Dylan Corlay. År 2012 utsågs inte någon vinnare och andra prisen delades mellan esten Risto Joost och tysk Tobias Volkmann.

Vasa stad har utmärkta förutsättningar för tävlingen
Vasa stad är ett betydande centrum för handel, utbildning och kultur i västra Finland. Tävlingen kommer att hållas i det kulturellt och historiskt anrika stadshuset i Vasa. Orkestrarna kommer att vara Vasa stadsorkester och Jyväskylä Sinfonia, vilka båda är ledande professionella orkestrar i sin region och upprätthåller en hög konstnärlig standard.
Tävlingen arrangeras av Viljo och Maire Vuorios stiftelse i samarbete med Vasa stad.
Viljo och Maire Vuorios stiftelses syfte är att ordna musiktävlingar och konserter, främja den klassiska musikens utövning och utveckla verksamhetsförutsättningar i Vasa såväl ideelt som materiellt.

 

AKTUELLT
Anmälningstiden för tävlingen slutade den 5.4. Urval till tävlingen är i gång och deltagarna kommer att meddelas officiellt senast i början av juni.

Panula Kapellmästartävling i Facebook


 

05.02.2015
Ändringar i programmet. Se mera: "Registrera" och "Tidtabell"

30.10.2014

Juryn 2015 offentliggsgör

05.1. 2015 
Anmälningstid börjar

30.03.2015
Anmälningstid går ut