Samuel Draper

Samuel Draper har avlagt sin doktorsexamen vid Oxfords universitet, där han fungerade som organist, som OU Philharmonias kapellmästare och där han bildade Oxford Sinfonia Eroica. Som HR Taylor Trust Award–stipendiat har han avlagt fortsatta studier i dirigering vid Royal College of Music och fungerade som Esa-Pekka Salonens och Vladimir Jurowskis assistent. Draper har erhållit det till unga kapellmästare riktade Bob Harding-stipendiet. År 2009 premierades han på Kammerphilharmonie Grazs internationella kapellmästartävling. Han har studerat under ledning av Mahleria Bernard Haitink och är Londons Oberon Symphony Orchestras musikaliska ledare.