1. Tävlingens officiella namn är VII JORMA PANULA Kapellmästartävlingen, Vasa-Finland.

2. Deltagarna ska vara medborgare i en medlemsstat i Europeiska Unionen, i Schweiz eller ett nordiskt land (Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige).

3. Åldersgränsen för deltagarna är 40 år, d.v.s. den tävlande ska inte ha fyllt 41 år före 13.11.2018

4. Till tävlingen väljs vid en uttagning 20 tävlande och 3 reserver.

5. Deltagarna anmäler sig senast 5.4.2018.

- Curriculum vitae (helst inte fler än 10 punkter) och yrkesinformation (inte mer än 500 tecken).
- Kopia av giltigt pass
- Tre olika foton (nya/färska)
- Videoinspelning: En länk till servern (t.ex. Youtube, Vimeo) som innehåller en nedladdningsbar videoinspelning, eller om ansökan sänds per post, ska videoinspelning på DVD eller minnessticka bifogas  (format AVI, MOV; MPG). Poststämpel från den sista anmälningsdagen (5.4.2018) godkänns.

6. Videoinspelningen ska innehålla orkesterledning i repetitions- och konsertsituationer, sammanlagt 20 minuter.

7. Uttagningen sker på basis av videoinspelningen inom maj månad 2018.

8. Deltagaravgiften är 400 euro. (Debideras endast deltagare som valts till den första kvalomgången).