1. Tävlingens officiella namn är VIII JORMA PANULA Kapellmästartävlingen, Vasa-Finland.

2. Deltagarna ska vara medborgare i en medlemsstat i Europeiska Unionen, Storbritannien,  i Schweiz eller ett nordiskt land (Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige).

3. Åldersgränsen för deltagarna är 40 år d.v.s. tävlingen är öppet kapellmästare född efter 19.11.1981.

4. Till tävlingen väljs vid en uttagning 20 tävlande och 3 reserver.

5. Anmälningstiden är 1.September 2020 - 31.Mars 2021. Anmälning sker via webbblankett (uppdateras inom Augusti 2020)Deltagarna anmäler sig senast 31.3.2021.

- Curriculum vitae (helst inte fler än 10 punkter) och yrkesinformation (inte mer än 500 tecken).
- Kopia av giltigt pass
- Hög resolution foto (nya/färska)
- Videoinspelning: En länk till servern (t.ex. Youtube, Vimeo) som innehåller en nedladdningsbar videoinspelning.

6. Videoinspelningen ska innehålla orkesterledning i repetitions- och konsertsituationer, sammanlagt 20 minuter.

7. Uttagningen sker på basis av videoinspelningen inom maj månad 2021. 

8. Registrerings avgift är 50 Eur, betalas i saamband med registrering (kvitto bifogas). Deltagaravgiften är 500 Eur och debideras endast 20 deltagare som valts till tävlingen. (Avgiften innehåller hotellinkvartering 6 dygn och fritt inträde till alla tävlinges evenemang).