VIII Jorma Panula Kapellmästartävling 2021
Anmälningsuppgifter kommer att meddelas officiellt under hösttiden 2019.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII Jorma Panula Kapellmästartävling 2018

Om ni inte får en personlig bekräftelse på att anmälningen har mottagits, vänligen kontakta oss: panula.competition@vaasa.fi.


Fyll i anmälningsblanketten, lägg till bilagorna och tryck på SÄND-knappen. Alternativt kan du skriva ut blanketten och skicka den med bilagor per post till adressen Jorma Panula VI Kapellmästartävlingen, PB 3 FI-65101 VASA. Anmälningen ska vara framme senast 5.4.2018 för kl. 16.00. Deltagaravgiften debideras endast deltagare som valts till den första kvalomgången. Om ni inte får en personlig bekräftelse på att anmälningen har mottagits, vänligen kontakta oss: panula.competition@vaasa.fi