Anmälningstiden för tävlingen slutade den 5.4. Urval till tävlingen är i gång och deltagarna kommer att meddelas officiellt senast i början av juni.

Om ni inte får en personlig bekräftelse på att anmälningen har mottagits, vänligen kontakta oss: panula.competition@vaasa.fi.


 

Fyll i anmälningsblanketten, lägg till bilagorna och tryck på SÄND-knappen. Alternativt kan du skriva ut blanketten och skicka den med bilagor per post till adressen Jorma Panula VI
Kapellmästartävlingen, PB 3 FI-65101 VASA. Anmälningen ska vara framme senast 5.4.2018 för kl. 16.00. Deltagaravgiften debideras endast deltagare som valts till den första kvalomgången. Om ni inte får en personlig bekräftelse på att anmälningen har mottagits, vänligen kontakta oss: panula.competition@vaasa.fi