Publiken är välkommen att följa med kapellmästartävlingen under alla dess skeden.
Tävlingen ger en intressant bild av hur de unga kapellmästarna arbetar, och flera av tävlandena under tidigare år har också utvecklats till internationella toppdirigenter.

Under tävlingsdagarna ordnas kvalomgångar morgon och kväll.  Bekanta dig med närmare tidtabeller på programsidorna.

Varje tävlingsdeltagare leder orkestern i den första kvalomgången 25 minuter, i den andra kvalomgången 30 minuter och i semifinalen 40 minuter.   I semifinalen och finalen dirigerar varje tävlande ett verk som ingår i det gemensamma tävlingsprogrammet samt ett verk som han eller hon har valt ur tävlingsprogrammet.

Vi ber publiken beakta följande:
- Följ programtidtabellen noggrant, tävlingsdeltagarna och juryn behöver koncentrationsro för att kunna åstadkomma en fullvärdig prestation.
- Fotografering och annan upptagning är förbjuden, vänligen stäng också av mobiltelefonen!
- Under kvalomgångarna finns inga vaktmästartjänster till förfogande i stadshusets aula.
- Café maestro betjänar under tävlingsdagarna