Priser VIII Internationell Jorma Panula Kapellmästartävling
Första pris       11.000 euro
Andra pris        8.000  euro
Tredje pris        6.000  euro
Juryn kan om den så önskar fördela priserna på annat sätt.
Juryns beslut är slutligt och det kan inte överklagas.