TÄVLINGSKANSLIET
Tävlingskansliet finns in Vasa stadshus: 
Senatgatan 1, 65100 VASA
Postadress: PO Box 3, FI-65101 VAASA
Tfn. +358 (0)6 325 3766, 325 3757
Email: panula.competition@vaasa.fi
www.panulacompetition.com

TÄVLINGSKOMMITTÉ


Jorma Panula
Tävlingens konstnärlig ledare

Helena Bexar
Ordförande för kommittén, 
Viljo och Maire Vuorios stiftelse

Merja Tyynelä
Intendent, Vasa stadsorkester

Ander Salin
Notförvaltare, Vasa stadsorkester

Emma Anttila
Intendent, Jyväskylä Sinfonia

Joonas Lantto
Informatör-producent, Vasa stadsorkester

Sirpa Parkkali-Tuovinen
Byråföreståndare, Vasa stadsorkester

Christa Miekka
Viljo and Maire Vuorio Stiftelse

VM Partanen
Marknadsföring, reklam