TÄVLINGSKANSLIET
Tävlingskansliet finns in Vasa stadshus: 
Senatgatan 1, 65100 VASA
Postadress: PO Box 3, FI-65101 VAASA
Tfn. +358 443 244 222
Email: michael.claussen@gmail.com
www.panulacompetition.com

TÄVLINGSKOMMITTÉ


Jorma Panula
Tävlingens konstnärlig ledare

Michael Claussen
Producent
Ordförande för kommittén

Katri Lax
Viljo och Maire Vuorios stiftelse

Tage Vest
Viljo och Maire Vuorios stiftelse

Jyrki Paalanen
Viljo och Maire Vuorios stiftelse

Mia Huhta
Intendent, Vasa stadsorkester

VM Partanen
Marknadsföring, reklam