Anmälningstiden är 5. januari - 31. mars 2015. Tävlingsdeltagarna offentliggörs i början av juni.

Fyll i anmälningsblanketten, lägg till bilagorna och tryck på SÄND-knappen. Alternativt kan du skriva ut blanketten och skicka den med bilagor per post till adressen Jorma Panula VI
Kapellmästartävlingen, PB 3 FI-65101 VASA. Anmälningen ska vara framme senast 31.3.2015 för kl. 16.00. Deltagaravgiften debideras endast deltagare som valts till den första kvalomgången. Om ni inte får en personlig bekräftelse på att anmälningen har mottagits, vänligen kontakta oss: panula.competition@vaasa.fi